ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2565
วันที่ : 25 พค. 66 23:53
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564
วันที่ : 26 กค. 65 10:03
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563
วันที่ : 2 กค. 64 13:08

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน สายบุรีอิสลามวิทยา

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) ม.1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 29 กค. 65 12:02
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) ม.4 ปีการศึกษา 2565
วันที่ : 29 กค. 65 12:06
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) ม.1 ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 22 มค. 62 18:07
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา จัดให้มีโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ(SMP) ม.4 ปีการศึกษา 2564
วันที่ : 22 มค. 62 14:42
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ SMP 2561
วันที่ : 12 มีค. 61 21:05
ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยาเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2561

  
1


ท่านดาโต๊ะ (นายนิเดร์ วาบา)


นายอุสมาน อารง

ปฎิทินอิสลาม
เวลาละหมาดออนไลน์
เวลาละหมาด ( จังหวัด )
เวลาละหมาดติดเว็บ
 
 
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00021
จำนวนผู้เข้าชม 00332
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1