ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

(Self - Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา

รหัสโรงเรียน 1194100058263

ถนนท่าเสด็จ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี  94110


รายละเอียดคลิกที่นี่

https://drive.google.com/file/d/1QWyUkSCISVa1_w1cRntIQnYLaosrv_qq/view