ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
เรื่อง การรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564
***************************************************************
ด้วยโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา มีความประสงค์ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาในโครงการห้องห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Science Math Program(SMP) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังรายละเอียดให้ดาวน์โหลดดังนี้

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์โรงเรียน http://www.saiburi.ac.th Facebook page : Saiburi Islam Wittaya Page และจุดประกาศโรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-7507868(ครูมูรณี เจ๊ะแว),095-2024716 (ครูดานียะ เด็ง), 084-8547036(ครูฮัสสัน ฮาแว)

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่
http://saiburi.ac.th/upfile/2018/smp61/appFormM4-61.pdf

ดาวน์โหลดประกาศฉบับนี้คลิกที่นี่
http://saiburi.ac.th/upfile/2018/smp61/NoticeM4-61.pdf