ข่าวสารแนะแนว
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1

สลามค่ะน้องๆ อีกรับตรงโครงการใหญ่ที่เปิดรับสมัครแบบจัดเต็มทุกปีคือ 
รับตรง 58 มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเปิดรับทั้งหมด 2 รอบ รอบละ 2 โครงการ แบ่งเป็นทั่วประเทศและรับตรงเฉพาะ 12 จังหวัดภาคตะวันออก บอกเลยว่า ม.บูรพา เทที่นั่งให้รับตรง 58 เยอะมาก เยอะกว่าแอดมิชชั่นอีก โดยรอบแรกจะเปิดรับสมัครเดือนมกราคม 58 ค่ะ 

>> คุณสมบัติผู้สมัคร
            รับตรงทั่วปะเทศ        โควตา 12 จังหวัดฯ
  คุณสมบัติการศึกษา ม.6 และ เด็กซิ่ว เฉพาะ ม.6
  การเลือกอันดับ เลือก 4 อันดับ เลือก 4 อันดับ
  จังหวัดที่เปิดรับ ทั่วประเทศ
จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี
อยุธยา ระยอง สมุทรปราการ
ลพบุรี สระแก้ว สระบุรี
  เกณฑ์การคัดเลือก GPAX GAT PAT GPAX GAT PAT
  การเลือกโครงการสมัคร เลือกได้ 1 โครงการ เลือกได้ 1 โครงการ>> คณะที่เปิดรับและจำนวนรับ
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1
>> กำหนดการรับตรง 58 ครั้งที่ 1 (ทั่วประเทศ + 12  จว.ภาคตะวันออก)
กว่า 5 พันที่นั่ง! รับตรง 58 ม.บูรพา (ทั่วประเทศ+12 จังหวัด) ครั้งที่ 1


>> ระเบียบการฉบับเต็ม
         - รับตรงทั่วประเทศ 58 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่
         - รับตรงเฉพาะ 12 จังหวัดภาคตะวันออก 58 ครั้งที่ 1 คลิกที่นี่